Όροι – εχεμύθεια

οι φωτογραφίες των προιόντων ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές

παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε με βάση τα χαρακτηριστικά των υλικών και όχι των φωτογραφιών

σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά είτε με email για την επιβεβαίωση των υλικών της παραγγελίας

όλα τα υλικά είναι άμεσα διαθέσιμα και μεταχειρισμένα εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά